VOLVAC

PAKETLEME ÇÖZÜMLERİ

Modifiyeli Atmosfer Paketleme çözümü bir gıda ürününün tazeliğini, tadını ve kokusunu korumak için en etkili ambalaj sistemlerinden biridir. MAP çözümlerimizi inceleyin.

Paketleme Çözümlerimiz

Et ve Et Ürünleri Paketleme

et ürünleri paketleme makinası

VOLVAC olarak çalışmakta olduğumuz projelerde temel hedefimiz; modern bir tesiste, taze olan etin en iyi şekilde değerlendirilmesini sağlamak ve ülkemizdeki bütün et ürünleri imalathaneleri için örnek tesis yaratmaktır. Günümüzdeki elektronik teknolojisi sayesinde ambalajlanarak, raf ömrünün uzun olmasına ve en uygun şartlarda depolanması sağlanıp tüketicilere ulaşması sağlanacaktır. Üretim sektörünün devamlılığının sağlanması ön planda tutularak, tüketicilere korunmuş gıda ulaşacaktır.

Projenin sağladığı en önemli avantajlar; kaliteli ve hijyen taze et ve et ürünlerinin uzun raf ömürleriyle tüketime hazır hale getirilmesidir. Üretilecek ürünlere katma değer kazandırılarak çeşitli aroma ve reçetelerde ağırlık kaybının sınırlandırılması, damak tadının geliştirilmesi, vitamin kayıplarının azaltılması, proses sonrası bulaşmaların azaltılması, işgücü ve ekipman kullanımından kazanım, yüksek kapasitelerde ekonomik üretim projelerimizin önemli avantajları olarak sıralanabilir.

et vakum paketleme makinası

Özellikle; süpermarket ve diğer toplu tüketim merkezleri günümüz pazarının belli başlı dinamiklerini oluşturmaktadır. Bu pazarda belli bir yere sahip olmak ve sürekli bu pazar payının geliştirilmesi planlı ve programlı uzun dönemli bir çalışmayı gerektirmektedir. VOLVAC projeleri ile günümüzde kısıtlı zamanı olan, kalite beklentisi, damak zevki, beslenme bilinci gelişmiş tüketiciler için; beklentileri doğrultusunda, hijyen taze et ve et ürünleri bulabilme olanağı sağlanacaktır.

En son teknolojik ekipmanlar ile HACCP uygun olarak dizayn edilen üretim tesislerinde: taze et depolama, parçalama, proses, dilimleme, şoklama, porsiyon paketlerde ambalajı ve yarı mamül ve ileri işleme üretim hatları ile marine ürünler uluslararası standartlara uygun olarak üretilmektedir.

Gelişen ambalaj teknolojisi ile de yüksek bariyerli ve ısıl direnci (-40C/+200C) olan ambalaj malzemeleri sayesinde ürünler hem güvenli olarak (vakum altında pişirme, pasterizasyon ve sterilizasyon) uzun raf ömründe ambalajlanmakta hem de ambalajının içinde ısıtılarak servis edilebilmektedir. VOLVAC Mühendisleri sizlere uygun çözümler üretmek için hazırdır.

Hazır Yemek Paketleme

Özellikle büyük şehirlerde değişen ve bireyselleşen yaşam biçimi, beslenme alışkanlıklarımızı da değiştiriyor. Artık evlerimizde lezzetli Türk Mutfağı’nın ürünlerini sergileyen “Ev Hanımları” yok. Ekonomik koşullar, ev hanımlarını da iş dünyasının içine çekiyor.

Peki o alıştığımız ve sevdiğimiz lezzetlerden uzak mı kalacağız? Elbette ki hayır. Modern Yaşamın elimizden aldığı pek çok unsuru topluma tekrar kazandırabilmek için çalışıp duran bir sektör var: Teknoloji…

hazır yemek paketleme

Büyük şehirlerde yaşayanlar yorgun argın işten eve döndüklerinde yemek hazırlamak için artık ne enerjileri ne de zamanları oluyor. Bu noktalara bizden yıllarca önce ulaşmış olan “Batı” bu sorunu hazır yemek paketleri ile çözmeye çalışmış. Ancak ülkemizde hazır yemek pazarı hala sıkıntılı. Çünkü bugüne kadar tüketiciye sunulan hazır yemek çözümleri bizim lezzet beklentilerimizi tam anlamıyla karşılamıyor. Sofraya oturduğunda çorbası, ana yemeği, pilavı- makarnası ve salatasıyla en az üç kap sıcak yemeğe alışkın olan Türk Toplumu “ hazır yemek” sözünü duyunca geri çekiliyor.

Hazır Yemek konseptini batıdan almış olsak da VOLVAC olarak “hazır yemeğimizi” geleneksel lezzetlerimizden koparmadan, toplumun beklentilerine cevap vermeye çalışarak yeni hazır yemek teknikleri üzerinde çalışıyoruz. Bunu yaparken sadece ülkemizdeki pazara değil, dünya pazarına da geleneksel Türk Mutfağı’nın lezzetlerini ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda pek çok ulusal ve uluslararası firma ile işbirliği içindeyiz.

hazır yemek paketleme makinası

Çabuk bozulabilen tüketime/kullanıma hazır gıdalar patojenik organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyal güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında minimal işleme ve depolama kombinasyonlarıyla ürün güvenliğini açısından büyük önem taşımaktadır.

Minimal işlenmiş gıdalar, gıdada mümkün olduğunca az değişikliği amaç edinen ve aynı zamanda üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte yeterli raf ömrünü sağlayan bir dizi modern teknoloji kullanılarak üretilir. Koruyucu madde çok az içeren ya da hiç içermeyen ve yeni pişmiş tadını sağlamak için hafif ısıl işlemlere maruz kalmış gıda ürünleri hazır gıda tüketiminde yepyeni bir konsept oluşturmaktadır.

hazır yemek tabak kapatma makinası

Endüstriyel gıda sanayimiz gerek global etkiler gerekse iç pazarın dinamikleri ile son birkaç yıldır ciddi bir değişim içinde. Doğal olarak bilinçlenen son tüketicinin verdiği tepkileride unutmamak gerekir ki bugünün ve de yarının resmini iyi analiz edebilelim.

Endüstriyel gıda sanayimizin hammaddesi olan tohum, gübre, ilaç, yem vs. ithal ürünler olup bunlara ek olarak pahalı yakıt ve elektrik masraflarını ilave ettiğimizde gıda sanayimiz için katma değerli üretim dışında pekte alternatifimiz kalmıyor. Çok iyi bir ambalaj ile avantajlar kazanabiliyoruz ama haksız rekabetin yoğun olduğu bir pazarda tek bir parametre ile iş yapmak hiç de kolay değil.

hazır yemek kase kapama makinası

Bu aşamada ön hazırlık, proses ve ambalaj açısından pek çok yeni teknoloji uygulamasını ihtiyacımız var. Özellikle Avrupa’da yaygın olarak kullanılmaya başlanan bu uygulamalar ile hazır gıda sanayinde yepyeni bir Dünya’nın kapısını açıyoruz…

Aslında bu zamana kadar pazarın teleplerini karşılamak üzere yaptığınız çalışmaları derleyip toplayıp şimdi masanın karşısına geçerek yeni bir anlayış ile yapmamız gerekiyor…

Doğru teknolojiler seçildiğinde hiçbir proses ve ambalajımızda kimyasal koruyuculara ihtiyacımız yoktur. Sadece ısıl işlemler ile vakum, map, aktif ambalajlar yeterli olabilmekte. Tabii ki hammade yetiştirme potansiyelimiz ve üretim kapasitesi, mevcut alt yapı olanakları ve pazardan doğru bilgi gelip bunun analiz edilerek profesyonel ekiplerce yapılması zorunludur.

hazır yemek vakum makinası

Güncel teknolojik gelişmeler, tüketici beklentilerini sağladığı sürece hızla uygulanabilme alanı bulabilmektedirler. Günümüz tüketicilerinin kaliteli, güvenli, besleyici,kolay sağlanabilen, çabuk hazırlanabilen ve çevreye olan etkileri ortadan kaldırılmış olan endüstriyel üretim gereksinimi bizim projelerimizin güncelleşmesinde ana etkenler olmaktadır.

Her türlü tamamlayıcı bilgi ve teknik yardım için hiç çekinmeden ofisimizi arayabilirsiniz.

VOLVAC Paketleme ve Gıda Makinelerinin her modeli, her türlü hazır yemeğin ambalajı için uygun niteliklere sahiptir.

Taze Gıda / Salata Paketleme

VOLVAC, taze gıdaların ve salataların hazırlanması, işlenmesi ve ambalajlanması konusunda çözümler üretmektedir. VOLVAC'ın temsilcisi olduğu gıda işlem makinaları üreten uluslararası firmalar, her türlü ihtiyaca yönelik makineler imal etmektedir. Taze sebze, meyve ve salata üreten firmalar, ürünlerini piyasaya sunmadan önce artık birtakım yıkama, temizleme, kurutma ve paketleme işlemleri yapmak zorundadır. VOLVAC bu konularda sorunsuz ve sürekli hizmet ve destek vermektedir.

salata paketleme makinası

Çabuk bozulabilen tüketime hazır gıdalar patojenik organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyal güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında minimal işleme ve depolama kombinasyonlarıyla ürün güvenliğini tekolojinin kritik noktalarını oluşturmaktadır. Yapraklı ve köklü ürünler için ön hazırlık, dilimleme ve doğrama, kademeli yıkama, böcek-sinek ayırıcı, altermatif kurutma, köklü ürün soyma, küp dilimleme ile ambalaj çözümlerimiz gerek küçük gerekse endüstriyel üretimin ihtiyaçlarını karşılamaktadır.

Mikrobiyel yükü azaltmak için yıkama suyunun içinde bir miktar klor bulunmalıdır. Yıkama Sistemleri tek kademeli veya ürün tarladan geliyor ve çamur içeriyorsa iki kademeli olması tavsiye edilir. Her bir ünite iki pompa ile türbülanslı yıkama yapar ve duş ile durulanarak soğuk su ile yıkanır. Su filtreden geçirilirek tekrar kullanılır. Kirlenmemesi içinde bir miktar taşırılır. Yıkama işleminden sonra ürünler santrifüj yöntemiyle kurutulur. Ürünün ambalajlanmadan önce tamamen kuru olması gerekir. Çünkü, üzerindeki su damlacıkları ürün daha çabuk bozulmasına neden olacak ve raf ömrü kısalacaktır. Ayrıca salataların sosla iyice karışabilmeleri için salata malzemesinin yıkandıktan sonra kurutulmuş olması gerekir.

Minimal işlenmiş gıdalar; gıdaların besin değerinde en az kaybı hedefleyerek üretimden tüketiciye mümkün olduğunca az değişikliği amaç edinen ve aynı zamanda üretimden tüketiciye ulaşıncaya kadar geçen süreçte yeterli raf ömrünü sağlayan bir dizi modern teknoloji kullanılarak üretilebilir. Gıdalarda bulunan patojen organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyel güvenliği sağlamak için, kontrollü soğutma şartları altında, minimal işleme, porsiyon ambalaj, ısıl işlem uygulama ve depolama kombinasyonlarıyla güvenli gıda üretimi gerçekleştirilir.

Üretimden-tüketime risk oluşturabilen her bir odağın ürünler bazında ayrı ayrı belirlenip, bu noktaların incelenmesi ile/kontrol altında tutulması ile, sorunların giderilmesi olarak da ifade edilebilen HACCP, “kritik kontrol noktaları (CCP)” nın belirlenmesi, riskin azaltılması, dolayısıyla da tehlikenin engellenmesidir. İlk kez uzay çalışmaları için gündeme gelen bu kavram, sonraları ABD’de endüstriye uyarlanmış ve giderek Avrupa’ya yayılarak topluluk üyelerinde kullanım alanı bulmuş ve bazı sektörler için de zorunluluk olarak tanınmıştır.

Bu sistem temelde son üründeki kontrole bağlı gecikmeler veya dönüşümsüz olumsuzluklar sonucu, geliştirilebilecek tehlikeleri engelleyen koruyucu önlemleri baştan belirlemeyi prensip edinmiştir.

Deniz Ürünleri Paketleme

deniz ürünleri paketleme makinası

Ülkemiz; iklim, toprak yapısı üç tarafı denizlerle çevrili gölleri, barajları, akarsuları ve kaynak suları ile su ürünleri potansiyeli bakımından oldukça şanslı bir ülkedir. Ülkemizin 8.333 km kıyı uzunluğu ve denizlerle birlikte yaklaşık 26 milyon hektar kullanılabilir su ürünleri üretimine uygun alanı bulunmaktadır. Söz konusu alanın yaklaşık: % 95'ini denizler (24.607.200 ha), % 1.3'ünü baraj gölleri (342.377 ha), % 3.5'ini doğal göller (906.118 ha) ve yaklaşık % 0.1'ini de (15.500 ha) göletler oluşturmaktadır.

Sulama ve enerji amacıyla yapılan baraj gölleri ve göletlerinin sayısı her geçen gün artan Türkiye'nin su ürünleri üretim alanının yaklaşık % 5'lik payını oluşturan doğal göl, gölet ve baraj göllerinin toplam yüzey alanı 1.263.995 ha dır. Ayrıca yaklaşık 178.000 km uzunluğunda akarsuyu bulunmaktadır.

balık vakum paketleme makinası

Türkiye’yi çevreleyen farklı karakterlere sahip dört ayrı deniz, balık türleri açısından büyük zenginlik sağlamaktadır.

- Karadeniz’de 165, - Marmara’da 200,

- Ege Denizi’nde 300 ve - Akdeniz’de 500 dolayında balık türü bulunduğu ifade edilmesine rağmen, bu türlerin bir çoğu yok olma noktasına gelmiştir.

Türkiye su ürünleri üretimi bakımından Dünyadaki 161 ülke arasında otuz üçüncü, Avrupa Birligi ülkeleri arasında dördüncü ve Akdeniz ülkeleri arasında da üçüncü sırada yer almaktadır. Insan beslenmesinde, hayvansal protein açıgının giderilmesinde en önemli besin kaynagı olan su ürünlerinin üretim potansiyeli sınırsız olmadıgından ve nüfus arttıkça üretimin de sürekli olarak arttırılması mümkün olmadıgından, kişi başına düşen su ürünü miktarı belirli bir seviyeden sonra azalmaya başlayacak ve talep üretim miktarıyla sınırlı kalacaktır.

Son birkaç yıla kadar genellikle taze olarak tüketilen su ürünleri, günümüzde soğutma, işleme, ambalaj, tuzlama, konserve, tütsüleme, kurutma, salamura gibi işleme ve muhafaza teknolojilerine tabi tutularak tüketicilere sunulmaktadır. Türkiye’de son yıllarda şoklama ve hızlı soğutma teknolojilerinin yanı sıra, yeni tenolojiler ile ileri işleme, konserve, füme ve degişik ürün elde etmeye yönelik uygulamalar da yaygınlaşmaktadır.

ıstakoz yengeç vakum paketleme makinası

Bu aşamada ön hazırlık, proses ve ambalaj açısından pek çok yeni teknoloji uygulamasını sizlerle duyurmak istiyoruz. Bazı sektörlerde kullanmaya başladığımız bu uygulamalar ile sizleri yepyeni bir Dünya’nın kapısını açıyoruz…

Çabuk bozulabilen tüketime/kullanıma hazır gıdalar patojenik organizmaların gelişmelerini önlemek ve mikrobiyal güvenliği sağlamak için, kontrollü ısıtma/soğutma şartları altında minimal işleme ve depolama kombinasyonlarıyla ürün güvenliğini açısından büyük önem taşımaktadır.

Minimal işlenmiş gıdalar, gıdada mümkün olduğunca az değişikliği amaç edinen ve aynı zamanda üreticiden tüketiciye kadar geçen süreçte yeterli raf ömrünü sağlayan bir dizi modern teknoloji kullanılarak üretilir. Koruyucu madde çok az içeren ya da hiç içermeyen ve yeni pişmiş tadını sağlamak için hafif ısıl işlemlere maruz kalmış gıda ürünleri hazır gıda tüketiminde yepyeni bir konsept oluşturmaktadır.

Su ürünlerine değer katmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görebildiğimizde yapılacak çalışmalar için bir eylem planı hazırlayıp profesyonel bir ekip ile yola çıkmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz.

Kuruyemiş / Çerez Paketleme

kuruyemiş paketleme makinası

Kuruyemiş, çerez ve benzeri ürünler konusunda Anadolu topraklarının binyıllara uzanan bir geçmişi var. Sadece ülkemizde yetişen çok değerli kuruyemiş ürünlerimiz var. Bu çok kıymetli ürünlerimizi ne yazık ki uzun yıllar sadece tarla ürünü olarak iç ve dış pazara sunduk. Son dönemlerde gelişen ekonomik faaliyetlerimiz sonunda artık ülkemizin bu nadide ürünlerini daha katma değerli olarak iç ve dış piyasaya sunuyoruz. Bu sunumun çeşitliliği sadece hayallerimizle sınırlıdır.

Endüstriyel gıda sanayimiz gerek global etkiler gerekse iç pazarın dinamikleri ile son birkaç yıldır ciddi bir değişim içinde. Tabiki bilinçlenen nihai tüketicinin verdiği tepkileride unutmamak gerekir ki bugünün vede yarının resmini iyi analiz edebilelim.

Fındık, Kayısı, Antep Fıstığı, Yer Fıstığı, Ceviz, Ay Çekirdeği, Kabak Çekirdeği, Leblebi, Hurma ve daha pek çok kuruyemiş ve kurumeyveyi; ürünlerin besin değerlerini ve tazeliğini koruyan, uzun raf ömrü sağlayan ambalaj çözümleri üretiyoruz.

Taze/Kuru gıda endüstrisinde değer katmanın kaçınılmaz bir gerçek olduğunu görebildiğimizde yapılacak çalışmalar için bir eylem planı hazırlayıp profesyonel bir ekip ile yola çıkmanın tam zamanı olduğunu düşünüyoruz.

Taze/kurutulmuş Sebze/Meyvelerde değer katan projelerimiz:

  • Ürün kabül yıkama, seçme ve ayıklama,
  • Gramajına, çapına veya rengine göre kalibrasyon
  • Muhtelif şekillerde: tekli, parmak, küp ve segment dilimleme
  • Normal, vakum altında veya freeze-dry (faz atlatmalı) kurutma
  • Farklı tüketici grupları için yağlama ve aromalandırma
  • Izgara izi, püre, sebze sosları , çorba ve garnitürler
  • Çok kafalı tartım ile porsiyonlama
  • Porsiyon veya bulk olarak MAP, EMAP, VAKUM ambalaj
  • Ambalajda ısıl işlem; pasterizasyon, strelizasyon, sous-vide
  • Fonksiyonel ambalaj malzemeleri ile ileri ambalaj teknolojilerinin uygulamaları

Sos / Ezme / Püre Paketleme

sos paketleme makinası

VOLVAC uzun yıllardır edindiği deneyimlerle sıvı ve macun tipi akışkan gıdaların ambalajında sıkıntısız ve sorunsuz çözümler sunmaktadır. Artık nereteyse her türlü gıda için değişik soslar, yardımcı malzemeler tüketiciye sunulmaktadır. Bunların yanında sofralarımızın çok değerli ve çok çeşitli meze ve püreleri mevcuttur. VOLVAC olarak tüm bu ürünlere katma değerli ambalaj çözümleri sunmaktayız.

Sos, günümüzün yemek masalarının tuz karabiber kadar vazgeçilmezi oldu artık. Yemekleri sade olarak değil çeşitli lezzet katkılarıyla önümüze sunmaktadır. Özellikle genç kuşak, sos kullanılan yemekleri tercih etmektedir. Yemek üreticileri, son kullanıcıdan gelen istekleri de göz önünde bulundurarak sayısız çeşitte, lezzette ve görünümde soslar üretmeye başladı. Pizzadan tutun da mantıya, pideye, çiğ köfteye kadar pek çok ürün, market raflarında satışa sunulurken yanında mutlaka bir takım yardımcı lezzet malzememeri bulunmaktadır.

Meze ise Anadolu Kültürü'nün muhteşem bir parçasıdır. Yemeklerin yanına atıştırmalık olarak sunulan binlerce çeşit meze, genellikle Ege ve Güneydoğu kültüründen beslenerek sofralarımıza ulaşmaktadır. Humus, Rus Salatası, Mancı, Acuka, Yaprak Sarma, Patlıcan Salatası, Haydari ve benzeri yüzlerce çeşit atıştırmalık lezzet katkıları, sofralarımızı zenginleştirmektedir.

Püre tarzı ürünlerin çeşitliliği ise gün geçtikçe artmaktadır. Eskide sadece patatesten üretilen püre günümüzde her çeşit gıda ürünüyle hazırlanabilmektedir. Gerek atıştırmalık olarak, gerek ana yemeğin yanında tamamlayıcı olarak püre kullanılmaktadır.

VOLVAC olarak yöresel lezzetleri son kullanıcıya katkısız, aroma ve tad kayıpsız olarak ulaştırmayı hedef edinmiştir. Bu bağlamda pek çok üretici ile çok değerli ürünleri sofralarımıza kazandırdık.

VOLVAC tarafından üretilen bütün MAP ve Vakum makineleri, sos/püre/meze ambalajında sorunsuz hizmet vermektedir.

Eğer sos, ezme, püre ambalajı konusunda desteğe ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz.

Süt Ürünleri Paketleme

süt ürünleri paketleme makinası

Sofralarımızım temel unsurlarından birisi de süt ürünleridir. Peynir, yoğurt, tereyağ gibi süt ürünlerinin işlenmesi ve ambalajında VOLVAC uygun çözümler üretmektedir.

Özellikle son yıllardaki Avrupa Birliği normlarına uymak için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının uyguladığı standartlar, ambalaj konusunda üreticiye bir takım zorunluluklar getirmiştir. Uyulması gereken bu normlar için zaten sektörde epeyce geç kalmış durumdayız.

VOLVAC olarak bütün bu normlara uygun çözümleri yıllardır uygulamaktayız hatta bazı noktalarda daha da ilerideyiz diyebiliriz.

Hayvansal kaynaklı gıdalar arasında önemli bir yeri olan peynir, toplumumuz tarafından sevilen ve zevkle tüketilen bir gıdadır . Son yıllarda bilim ve teknolojideki gelişmelere paralel olarak üretim uygulamalarındaki ilerlemeler, beslenme alışkanlıklarında değişikliğe neden olmuştur.

Dünyada 4000’den fazla peynir çeşidi olduğu tahmin edilmekte, sadece İngiltere’de yaklaşık 700 ayrı peynir çeşidi olduğu, bu sayının Fransa ve İtalya’da 400 civarında olduğu bildirilmektedir. Türkiye’de beyaz peynir, kaşar peyniri, tulum peyniri, mihaliç peyniri başta olmak üzere, yöresel ihtiyacı karşılayacak düzeyde üretilen civil, çerkez, şavak, abaza peyniri ve otlu peynir gibi yaklaşık 50 peynir çeşidi mevcuttur . Üretiminde kullanılan sütteki proteini, yağı, mineral maddeleri ve vitaminleri ihtiva eden peynirin, B grubu vitaminlere olan ihtiyacın karşılanmasında önemli yeri vardır.

Peynir; sütün peynir mayası veya organik asitlerle pıhtılaştırılmasıyla elde edilen, içine tuz bazen tat ve koku verici zararsız maddeler bazen de starter küfler katılmış, çeşidine göre taze veya olgunlaştırılarak tüketilen besleyici bir süt ürünü olarak tanımlanmaktadır.

Sütün bileşimindeki protein, yağ, mineral maddeler ve vitaminler gibi bileşenleri konsantre biçimde bünyesinde bulunduran peynir, beslenme değerinin üstün olmasından ve zevkle tüketilmesinden dolayı her toplumda beslenmede büyük bir öneme sahiptir.

Yurdumuzda en çok üretilen ve ticareti yapılan peynirler, bölgelere ve yapımcılarına göre farklılık gösteren geleneksel yöntemlerle, işletmelerde veya fabrikalarda üretilmekte ve olgunlaşmasını müteakip pazarlanmaktadır.

Son yıllarda teknolojideki gelişmelere paralel olarak gıda sanayiinin pek çok üretim biriminde olduğu gibi, peynir üretiminde de modern yöntemlerin kullanılması yönünde önemli adımlar atılmaktayız Peynir çeşidi ve gramaj fazlalığı tüketimi olumlu yönde etkileyen bir faktördür. Yapımlarına teknolojik yön vererek, çeşit sayısını arttırmak, bu suretle değişik istek ve ihtiyaçlara cevap verebilecek peynir çeşidi ve ambalajını üretimini sağlayabilmek amacıyla, pek çok yeni proje çalışmaktayız.

Günümüzde peynir üretim ve ambalajında yeni yöntemler kullanılmaktayız:

Porsiyon ve gramaj hattı: peynir ister granül olsun isterse de yapısı gereği sıcak olsun porsiyonlama makinalarıda istenilen şekil ve gramajda endüstriyel üretim mümkündür. Diğer yandan peynir ambalajında özellikle salamuralı ürünlerde güvenli gıda konsepti ile minimum maliyette maksimum raf ömrünü elde edebilmekteyiz.

Peynir ilk yapım gününden bu yana insan yaşantısında, zaman zaman kutsal sayılan ve daima aranan bir besin olarak kabul edilmiştir.

Türkiye büyük bir üretici ülke olması yanı sıra ürünün ciddi bir tüketici kitlesine sahip bulunuyor. Türkiye’nin mevcut üretim hacminin ihracat için yetersiz olmasının yanı sıra üreticilerinde kurumsal yapılara ihtiyaç duyduğu unutulmamalıdır.

Peynir ambalajında hayallerinizi sınırlamayın. Dünya peynir sunumunda büyük aşamalar kaydetmiş ve oldukça farklı bir kulvara girmiştir. Sektör olarak dünya ile rekabet edebilmemiz için ürünlerimizin ambalajında oldukça ileriye bakmamız gereklidir.

Unlu Mamülleri / Tatlı Paketleme

unlu mamül paketleme makinası

Ekmek sofralarımızın olmazsa olmazıdır. Ülkemizde onlarca çeşit değişik ekmek ürünü tüketiciye ulaşmaktadır. Son yıllarda gıda ürünlerinin hazırlanmasında uluslararası hijyen ve üretim kurallarının uygulanması mecburiyeti, üretim işlemlerenin de çağdaş teknolojiyle tanışmasını sağlamıştır.

VOLVAC gerek ekmek gerekse her türlü unlu mamülün işlenmesi ve paketlenmesinde sistem çözümleri üretmektedir.

Unlu mamüler denildiğinde, ya tüketime hazır yada ön işlem uygulanmış ve sonradan ek bazı işlemlerle tüketilebilecek duruma gelebilen ve hububat unlarından elde edilen pişirilmiş ürünler anlaşılmaktadır. Kek, pasta, turta, tart, yufka, çeşitli yağlı, sütlü çörekler, börek, gofret, tuzlu ve katkı kurabiyeler, hazır pasta atlığı, peksimet, bisküvi ve benzeri ürünler bu gruba girerler.

Bu ürünler başlıca yaş ve kuru olmak üzere iki gruba ayrılırlar: kuru unlu mamüller; uzun süre depolanabilir, kırılgan, gevrek, yabancı tat-koku maddelerini çekebilen, su oranları düşük, higroskopik yapıda olup, oksidasyona, enzimatik tepkimelere, enzimatik olmayan esmerleşme reaksiyonlarına ve ışığa duyarlı gıdalardır.

Yaş ürünler ise; orta ve uzun süre depolanabilir, kırılgan, tat-kokularını yitirebilir, yabancı tat-koku çekebilen dış yüzeyleri depolama boyunca kuruyabilen, yüksek su aktivitesinden dolayı oksidasyona enzimatik tepkimelere ve mikrobiyal değişikliklere duyarlıdır.

Ülkemizde ortalama ekmek tüketiminin kişi başına 400 g. olduğu kabul edilmekte, bireylerin sosyo-ekonomik durumlarına göre unlu mamüller tüketiminde alt gelir gruplarında artış gözlenmektedir. Temel olarak tüketimi etkileyen faktörler:

Alışkanlık / Çalışma koşulları / Cinsiyet / Çocukluk / Yaşlılık / Toplu tüketim yerlerinde uygulanan belirli miktarlardaki tahsisler...

Son dönemde besin değeri ve işleme-ambalaj teknikleri üzerine ciddi çalışmalar olduğunu görüyoruz.

Besin değerine ilişkin buğday dışında hububatların kullanılması, soya fasülyesi, rüşeym, kepek, kuru gıdalar, süt tozu, tereyağı, peynir altı suyu, vs. ile besin değeri değiştirilmiş ürünler: light, diyabetik, vitaminli, gulutensiz vb. diğer taraftan öğütme teknolojisi, hamur, PLC destekli fırın, fonksiyonel pişirme, dondurma teknolojisi, ekşi-hamur yöntemi, ambalaj teknolojisi ve ambalaj malzemelerindeki gelişmeler sektörü yeniden yapılandırmaktadır.

Unlu mamül satışları nüfus artışına paralel bir artış göstermektedir. Başta ekmek olmak üzere hemen her öğünde tüketilmekte ve temel gıda olarak kabul edildiğinden, satışları enflasyon veya diğer ekonomik problemlerden genel olarak etkilenmemektedir. Gerçekte, satışlar kriz dönemlerinde artış gösterme eğilimindedir.

Unlu mamüller (Ekmek, pastane ürünler, kekler) satışlarının değeri toplam sektör satışlarının yaklaşık %91.1 olmuştur.

Yeni ürün geliştirme, şiddetli reklam kampanyaları ve yoğun yaşam tarzı unlu mamüller satışlarının artışına yardımcı olmuştur. Çalışan çiftlerin sayısı arttıkça, tüketiciler tüketime hazır gıdalar ve kolay ürünler için süpermarketlere yönelmektedirler.

Yerel üreticiler sektöre hakim olma eğilimi göstermektedir.

Özellikle fast-food sektörü unlu mamüller ve tatlılar için ciddi bir pazar büyüklüğüne ulaşmıştır.

Unlu mamüllerle ve tatlılarla ilgili her türlü sorununuza VOLVAC mühendislerinin bir çözümü olacaktır.

Zeytin Çeşitleri Paketleme

zeytin paketleme vakum makinası

VOLVAC olarak ülkemizin çok önemli bir ürünü olan zeytin işlemesinde de çözüm sunmaktayız. Ülkemiz bitki örtüsü, iklim, toprak su kaynakları, ürün çeşitliliği ve tarımda çalışan nüfusun fazla olması gibi faktörlerden dolayı bitki tarımı için çok elverişli bir konuma vede potansiyele sahiptir. Ülkemizdeki, sofralık zeytin ve zeytinyağı sektöründe üreticilerin konuya kalite açısından bakmalarının, üreticiye katma değer ve kalıcı başarı sağlayacağı, bunun için kaliteyi etkileyen etkenlerden; üretim koşulları, toplama ve zeytin çeşidinin etkisi, duyusal özellikler, kimyasal bileşimler, antioksidan kapasiteleri, yağ asitleri bileşimlerinin bilinmesi ve hasat sonrası oluşan deformasyonların minimize edilmesi ile birbirlikte bugünün teknolojisine uygun proses ve ambalaj çözümleride geliştirilmelidir.

Özellikle siyah sofralık zeytin üretiminde en büyük üretici ve en büyük tüketici ülke konumunda olduğumuz halde, işleme ve pazarlama konularında bir çok sorunlarımız vardır. Bunların başında, geleneksel işleme teknolojisinin halen kullanılıyor olmasıdır. İşlenen zeytinlerdeki tuzun yüksek olması ise ihracatı etkileyen en önemli faktörlerden biridir.

Ülkemizde yeşil salamuralık tüketimi fazla olmadığı için üretimin büyük bir kısmı ihracata yönelik olmaktadır. Büyük oranda Ege bölgesinde üretimi yapılan yeşil salamuralık zeytinin yetiştiriciliği siyah sofralıktan daha fazla itina ve dikkat ister. Meyvenin rengi açık olduğu için leke veya berelenmeler doğrudan tüketicinin gözüne çarpacağından en önemli kalite kriteridir. Diğer yandan her zeytin çeşidi yeşil salamuralığa uygun değildir. Yeşil salamuralık zeytinde de siyah sofralıkta olduğu gibi, küçük çekirdek, iri meyve, ince meyve kabuğu ve salamura süresince kolayca parçalanıp ezilmeyen meyve eti istenir.

Siyah sofralık üretiminin büyük çoğunluğu iç pazarda tüketilmektedir. İç pazar için tuz engelleyici bir faktör değildir çünkü ülkemizde tuzlu, buruşuk zeytin tercih edilmektedir. Oysa Kalamata tip salamuracılıkta zeytinler, turşu gibi salamura içindedir. Bu, bizim için yabancı bir tat olmasına rağmen ihracat için dikkate alınması gereken bir noktadır. Mevcut ihracatımızın büyük bir kısmı bizimle aynı damak tadını arayan, yurtdışında yaşayan Türk’lerin bulunduğu ülkelerdir.

Eğer zeytin ambalajı konusunda desteğe ihtiyacınız varsa doğru adrestesiniz.